>> VerhuisWacht geschillen met uw verhuizer <<
Ondanks dat het verhuisbedrijf er altijd naar streeft om uw verhuizing vlekkeloos te laten verlopen kan het voorkomen dat er toch verhuisschade ontstaat. Doorgaans is een verhuizer daarvoor verzekerd en komt u er samen wel uit. Dat neemt echter niet weg dat er toch een geschil kan ontstaan over de afhandeling van de schade. Dat kan zijn omdat u vindt dat de reparatie van het beschadigde niet tot tevredenheid gebeurd is, de verhuizer betwist de schade (hij stelt de schade niet te hebben veroorzaakt) of u vindt dat de verhuizer de overeenkomst niet volledig is nagekomen (bijvoorbeeld dat een deel van de inboedel niet verhuisd is) 

Wat het geschil ook is, feit blijft dat u er niet met het verhuisbedrijf uitkomt om tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u naar de geschillencommissie voor verhuizen stappen. Voorwaarde is wel dat u de verhuizing heeft laten uitvoeren door een erkende verhuizer. Ook als u uw verhuizing niet door een erkende verhuizer heeft laten uitvoeren kunt u een klacht indienen en wel op grond van de verhuiswet.

De geschillencommissie voor verhuizen verlangt van u dat u een nauwkeurig ingevuld vragenformulier invult. Op basis van dit formulier zullen zij in eerste aanleg uw klacht behandelen. Wij hebben de ervaring om dergelijke formulieren in te vullen en bovendien beschikken wij over mensen met een afgeronde juridische opleiding die weten waar ze op moeten letten.

Ook als u een geschil heeft met een niet-erkende verhuizer kunt u uw klacht indienen. Wij assisteren u uiteraard graag om de klachtenprocedure voor u zo goed mogelijk te laten verlopen waarbij onze juridische kennis en specifieke verhuiskennis goed van pas komen.

Te allen tijde is ons streven om ons maximaal voor u in te zetten, maar we zijn uiteraard van mening dat het voor elk der partijen het prettigst is om er onderling, op een tevreden manier, uit te komen. En ook daarvoor kunt u een beroep op ons doen.